Korsør Sø logo

Find os på Facebook HER

Korsør Søspejder - offentlig gruppe

Vores historie

Historien bag søspejderne i Korsør

 

1943

Den første søspejdertrop i Korsør blev startet i 1943, af Claus Høyer, søn af cykelsmeden i Brogade.

Claus var gul spejder (landspejder), men havde en maritim interesse - formentlig efter at have været elev på skoleskibet Georg Stage i 1942. Han var således kun 17 år gammel da han startede Korsør Søspejder Trop, men med stor opbagning fra daværende kolonnechef i Korsør, Knud Årsø.

 

En af de første ture gik til Kobæk hytten. Dæk til cykler kunne man ikke få under krigen, så den lille trop gik derned - Claus i træskostøvler.

 

I sommeren 1943 fik de, af skibsmægler Finn Poulsen, en redningsbåd der var blevet bjærget i Bæltet for den fyrstelige sum af 25 kr. Båden blev sat i stand i Clauses fars gård i Brogade.

 

Det var under krigen og tyskerne ville ikke give tilladelse til at sejle uden for havnen, så den første tur i båden gik over Noret til Tårnholm gods. En spejder blev sendt op på godset og fik tilladelse til at slå lejr. Turen over Noret må have været et komisk skue, da denne her redningsbåd, kun kunne ros og var beregnet til voksne matroser og ikke drenge i 12-13 års alderen.

 

1944

I 1944 køber søspejderne en kutter med gaffelrig. Den var i meget dårlig stand, men bliver sat i stand af spejderne.

 

I november 1944 går Claus Høyer under jorden pga. sin deltagelse i modstandsbevægelsen og Emil Bantz bliver tropsfører. Jacob Bantz, et barnebarn, oplyser at han afgik ved døden et år efter at været gået på land som  kaptain på Kirsten Skov, en del af Ove Skov Rederiet, han efterlod sig konen Ellen Hauge Bantz  samt fire sønner i omkring 1965. Ved hans begravelse var var flere gamle spejder kammerater fra Sct. George Gilderne mødt op.

 

1948

I 1948 går troppen ind på grund af manglende søkyndig fører. Resterne af søtroppen slås sammen med de gule spejdere.

 

Herefter er der ikke søspejdere i Korsør i 7 år.


1955

Men i 1955 dukker Claus Høyer pludselig op igen. Denne gang som voksen sømand med skibsførereksamen og efter at have sejlet til søs siden 1945 går han nu i land og skal være cykelsmed.

 

I lejligheden Brogade 8, hvor Claus boede med sin kone Eva, startes søspejderarbejdet så op igen.

Claus og Hans Mathiesen henter Ålborgjollen Stormfuglen i Skælskør, en jolle de overtog fra nogle Slagelsespejdere der havde forsøgt sig som søspejdere. Båden var meget utæt, men efter en spand savsmuld og en time i vandet valgte Claus og Hans at sejle båden til Korsør. Med om bord, havde de deres cykler.

 

Det blev en meget dramatisk tur. I et brev til Slatter fortæller Claus, at Hans måtte øse hele vejen hjem og han selv måtte styre med en åre. Hvorfor, ville han ikke fortælle, men Hans Mathiesen skulle have lov at fortælle historien. Now I know what crazy Danes means skulle Clauses amerikanske kusine have udtalt. Hun var på besøg hos Clauses forældre og havde fulgt Claus og Hans til Skælskør på en Velo Solex.

 

Den nye trop voksede hurtigt. På den første sommerlejr i 1956 på Agersø var der tre patruljer, men kun én båd, Stormfuglen. Selv samme båd var i øvrigt ramme om mange gode ture i disse år.

 

1957

I 1957 emigrere Claus, af ukendte årsager,  pludseligt til Australien og Mogens Nærum fortsætter som tropsfører. Herefter eksisterer søspejdertroppen faktisk, i ubrudt linie, helt frem til i dag, - med opgang og nedgang, men med ledernavne som:

 

  • Mogens Nærum Slatter
  • Knud Hansen
  • Knud Vagn Larsen
  • Christian Medom
  • Jes Grøseth
  • Jes Knudsen

 

1960

I 1960 tager Søspejdere og landspejdere den nyrestaurerede mølle i fjordvænget i brug, som fælles spejderhus.

 

Skrevet af Jens Moosdorf

 

 

Møllen


Møllen har derfor, indtil 2007, fungeret som spejdermølle med mange sjove aktiviteter, både hos Korsoranerne (landspejderne) og Søspejderne.

I 2007 flyttede Korsoranerne ud af møllen, og samlede deres aktiviteter med byens Blå pigespejdere, som har bopæl i den anden ende af byen.

Da korsoranerne flyttede ud af Møllen blev vi enige om, at Søspejderne skulle overtage møllen som eneejere, og Korsoranerne skulle overtage den fælles grund, som ligger ved Lystskoven, som eneejere.

 

Men da vi nu engang er søspejdere, og derfor vil være på vandet, blev vi hurtigt enige om at vi ville sælge Møllen, og købe os et stort sejlskib, som vi kunne bruge til vores møder.

 

En epoke med den gammel Mølle som hjemsted for spejdere i Korsør, er nu ovre, fremover er vi Søspejdere at finde i Korsør Marina, hvis vi altså ikke lige er ude at sejle.

 

Nye både


I sommeren 2008 købte vi en ny stor 42 fods skonnert og vi var så heldige at få en 22 fods Jaguar (Catalina) foræret af Poul Hansen, Slagelse, i håb om at spejderne ville få større glæde af den, hvilket vi helt bestemt også har fået!


Skrevet af Kurt Larsen